1. Đối với hàng như:

     + Thực phẩm và dồ uống.

     + Thiết bị Y khoa.

     + Thuốc.

     + Thiết bị bức xạ.

      + Mỹ phẩm.

         Gửi đi Mỹ (không nằm trong danh mục hàng cấm gửi) Quý khách hàng vui lòng khai FDA

        Ngoài ra một số mặt hàng phải tiến hàng kiểm dịch trước khi xuất hàng

2. Đối với Sách, Báo, đĩa CD và các mặt hàng về văn hóa, Quý khách hàng cần làm cam kết về văn hóa. (form mẫu)

3. Đối với tranh ảnh Quý khách cần làm giấy cam kết.  (Form mẫu)

4. Đối với các mặt hàng về gỗ, quý khách hàng cần khai báo (cam kết về gỗ). (Form mẫu)

5. Các chất bột, các chất lỏng quý khách hàng cần phải có cam kết. (Form mẫu)

6. Các sản phẩm về điện khách hàng cần phải có cam kết. (Form mẫu)