Thủ tục gia hạn thời hạn giám sát đối với các đối tượng quyền Sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam (tại Tổng cục Hải quan)

- Trình tự thực hiện:  – Đối với cá nhân, tổ chức: + Cá nhân, tổ chức gửi văn bản gia hạn thời gian giám sát đối với các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đang được bảo hộ tại Việt Nam. – Đối với cơ quan hành chính nhà nước: + Bước 1:…

Details